rodona1

Línies de recerca

Experiència en quatre grans àrees

La recerca en el camp de la hidrogeologia pivota sobre tres eixos principals: la disponibilitat/qualitat/sostenibilitat dels recursos hídrics, actual i en escenaris de futur; l’anàlisi dels sistemes d’aigua superficial-aqüífer i les implicacions ecològiques; l’estudi de la contaminació agrícola (nitrats, antibiòtics) en termes d’afectació, caracterització, migració, i mecanismes d’atenuació.

Aquesta línia de recerca té com a objectiu la caracterització de la dinàmica i la disponibilitat de recursos hídrics que es troben sota pressió antròpica.

hidrogeologia
ico1

Hidrogeologia

  • Disponibilitat/qualitat/sostenibilitat dels recursos hídrics, actual i en escenaris de futur (canvi climàtic)
  • Anàlisi dels sistemes d’aigua superficial-aqüífer i implicacions ecològiques
  • Estudi de la contaminació agrícola (nitrats, antibiòtics) en termes d’afectació, caracterització, migració, i mecanismes d’atenuació
geomorfologia
ico2

Geomorfologia,
dinàmica activa i riscos naturals

  • Anàlisi i caracterització de formes i processos
  • Riscos geomòrfics
patrimoni
ico3

Patrimoni geològic i
geoarqueologia

  • Catalogació, valorització i divulgació del patrimoni natural i geològic
  • Caracterització de materials lítics i interpretació paleoambiental de jaciments arqueològics (Ullastret, Empúries, Serinyà, etc.)
didactica
ico4

Divulgació i didàctica de
les Ciències de la Terra

  • Recerca educativa relacionada amb l’ensenyament de les ciències de la terra en nivells educatius, pre-universitari i universitari

Consulta

Consulta projectes i tesis doctorals